Aanmeld of wijzingsformulier

Via dit formulier kunt u zich aanmelden bij de Stichting Vrienden van de

Historische Collectie Verbindingsdienst of een wijziging van uw gegevens

doorgeven. De door u ingevulde gegevens worden alleen voor het

donateurschap gebruikt en niet verder verspreid.

U steunt de stichting met een bedrag van minimaal 15,-- per jaar en stort dit

bedrag op rekening: NL17 INGB 0007 0633 51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powered by BreezingForms

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst

x ample media