Openingstijden

DWe zijn verheugd u mee te kunnen delen dat onze Historische Collectie, onder voorwaarden, op de vaste openingstijden, met ingang van woensdag 16 juni aanstaande, weer geopend is voor bezoek van buiten Defensie.

Hier treft u de voorwaarden

http://aceliverpoolescorts.co.uk/46ou/scale-model-car-engine-build-tutorial.html CONTACT

Bezoekadres
Gebouw C, Bernhardkazerne 
Barchman Wuijtierslaan 198 
3818 LN Amersfoort

 Telnr: 033-4661933

Postadres
Regiment Verbindingstroepen
t.a.v. HC Vbdd
MPC 52A
Postbus 3003
3800 VB Amersfoort

E-mail: info@hcverbindingsdienst.nl

Sponsor de HC VBDD via uw aankopen
Klik op het logo voor meer informatie

 

 

skin-deep KORTE GESCHIEDENIS VAN DE COLLECTIE

 

De Historische Collectie Verbindingsdienst komt voort uit het Museum Verbindingsdienst, opgericht in Ede op 18 februari 1969. De expositie was boven de wacht op de Elias Beeckmankazerne gesitueerd. Iedere dienstplichtige soldaat die zijn vrij vervoer kwam ophalen, liep op weg naar de uitgang langs de expositie. Ruim tien jaar later verhuisde de verzameling naar een eigen gebouw op dezelfde kazerne. Er waren veel actieve vrijwilligers en de collectie groeide gestaag. In 2006 hoorde men dat de Edese kazernes dicht zouden gaan en dat dus ook het drukbezochte en inmiddels ‘geregistreerd’ museum, toen inmiddels gehuisvest in drie gebouwen, moest verhuizen. Maar waarheen?

 

 

Aangezien het Regiment Verbindingstroepen en de School Verbindingsdienst zouden verhuizen naar Amersfoort werd besloten ook de Historische Collectie Verbindingsdienst hier te huisvesten.

In juni 2009 sloot het museum in Ede de deuren voor het publiek en werd begonnen met het inpakken. Al het materiaal werd opgeslagen in een verwarmde loods in Soesterberg.

Als gevolg van het museaal beleid van Defensie is het museum een “Historische Collectie” geworden.

In november 2012 is besloten de Historische Collectie Verbindingsdienst te huisvesten in de grote hal van gebouw C op de Bernhardkazerne, toen nog in gebruik bij het Museum Cavalerie.http://noblebuzz.com/ Lees meer over de  Geschiedenis Hc Vbdd of Download de Flyer hier

 

 

http://danielaark.com/category/reading/arcology/  

 

Openingstijden

We zijn verheugd u mee te kunnen delen dat onze Historische Collectie, onder voorwaarden, op de vaste openingstijden, met ingang van woensdag 16 juni aanstaande, weer geopend is voor bezoek van buiten Defensie.

CONTACT
Gebouw C, Bernhardkazerne 
Barchman Wuijtierslaan 198 
3818 LN Amersfoort

Postadres
Regiment Verbindingstroepen
t.a.v. HC Vbdd
MPC 52A
Postbus 3003
3800 VB Amersfoort

E-mail: info@hcverbindingsdienst.nl
Website:  www.hc.verbindingsdienst.nl    

Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst

x ample media